Wie we zijn en wat we doen:

Wie we zijn en wat we doen:

WPAV is opgericht in 2006, na 35 jaar (brede) werkervaring in de installatietechniek- en bouwwereld is een samenwerkingsverband ontstaan waardoor alle (vak)kennis beschikbaar zijn voor het realiseren van integrale projecten. Wij houden ons dan ook bezig met het integraal uitwerking en begeleiding van vastgoed (bouw)projecten, in met namen zorg gerelateerd omgevingen zoals ziekenhuizen, klinieken en verpleeginstellingen. Binnen de door ons gemanagede projecten worden door ons alle interne diensten welke noodzakelijk zijn voor de integrale oplevering van de projecten betrokken. Door en in samenwerking met de interne diensten zoals o.a. schoonmaak, meubelbeheer, automatisering, medische technische dienst e.d. wordt al het nodige gedaan om het project gebruikers klaar op te leveren.