Toezicht

In de rol van toezichthouder voeren wij het toezicht uit op de uitvoering van het werk en op de naleving van overeenkomsten. Als toezichthouder zijn wij de intermediair tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (uitvoerend aannemer).
Als directievoerder bewaken wij het taakstellend bouwbudget, de procesrisico’s, de organisatie van het bouwproces, de planning (tijd), de Informatiestromen en de kwaliteit van het te realiseren project.
Eventuele bestek wijzigingen worden adequaat door ons beoordeeld en afgestemd met de opdrachtgever inclusief een advies.
Door onze kennis en jarenlange ervaring kunnen wij u bij bijna ieder project ondersteunen bieden voor uw bouwmanagement.